Dron

Ortofotomapy z drona, numeryczne modele terenu, modele 3D

Jako firma specjalizująca się w wykonywaniu zdjęć z powietrza w swojej ofercie posiadamy usługi związane z fotogrametrią. Wykonujemy dokładne zdjęcia fotogrametryczne (naloty Bezzałogowych Statków Powietrznych – BSP), które mogą posłużyć do tworzenia ortofotomap lub pomiarów powierzchni, odległości czy też objętości. Tego typu opracowania znajdują swoje szerokie zastosowanie między innymi w geodezji, górnictwie, budownictwie, rolnictwie czy w administracji. Do wykonywania zdjęć używamy dronów wyposażonych w aparaty o dużej rozdzielczości. Przy projektach, w których wymagana jest duża precyzja zakładamy punkty osnowy fotogrametrycznej, czyli tak zwane fotopunkty. W naszej ofercie posiadamy usługę wykonania samych nalotów i przekazania zdjęć klientowi oraz usługę pełnego opracowania zgromadzonego materiału zdjęciowego.

Profesjonalny sprzęt

DJI Phantom 4 Pro

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem marki DJI – cenionego producenta Bezzałogowych Statków Powietrznych. Model Phantom 4 Pro przedstawiony na zdjęciu poniżej wyposażony jest w moduł RTK, dzięki któremu proces tworzenia ortofotomapy jest znacznie szybszy i dokładniejszy, co przekłada się na mniejszy czas wykonania każdego zlecenia.

Ortofotomapa ze zdjęć wykonanych dronem

Jednym z głównych zastosowań naszych dronów jest wykonywanie zdjęć do wykorzystania przy tworzeniu cyfrowych otrofotomap. Użycie dronów znacznie przyspiesza pracę nad projektem, a zdjęcia wykonane z drona są nieporównywalnie lepszej jakości niż te wykonane przy pomocy samolotów czy satelitów powszechnie dostępne np. poprzez seriws GoogleMaps, czy GoogleEarth. Kolejną zaletą jest czas oczekiwania na gotowy produkt, który możemy dostarczyć do klienta w przeciągu 48 godzin. Czas wykonania ortofotomapy zależny jest jednak od wielu czynników takich jak wymagana dokładność, czy obszar opracowania. Do tworzenia ortofotomap wykorzystujemy zaawansowane oprogramowanie – PIX4D Mapper, a gotowy produkt jest dostarczany do klienta w formacie GeoTIFF. Naloty wykonujemy na niewielkich wysokościach (od 30 do 100 metrów) dzięki czemu ortofotomapy są bardzo dobrej jakości, np. w przypadku nalotu na wysokości 50m wielkość piksela terenowego (GSD) wynosi ok. 1,9 cm co jest wystarczające do pomiaru większości szczegółów terenowych. By zwiększyć dokładność ortofotomapy na życzenie klienta przeprowadzamy również jej kalibrację poprzez dodanie na terenie opracowania punktów osnowy fotogrametrycznej (tzw. fotopunktów) pomierzonych za pomocą odbiornika RTK. Stworzona w ten sposób ortofotomapa pozwala na odczytanie z niej współrzędnych szczegółów terenowych z dokładnością poniżej 2cm.

Poniżej przedstawiamy przykład ortofotomapy wykonanej przez nas na potrzeby stworzenia mapy do celów projektowych.

Numeryczny Model Pokrycia Terenu (DTM) i chmura punktów

Naloty fotogrametryczne pozwalają nam dostarczyć do klienta wiele funkcjonalnych opracowań takich jak:

  • chmura punktów 3D z rekonstrukcją przestrzenną obszaru opracowania,
  • NMT – numeryczny model terenu,
  • NMPT – numeryczny model pokrycia terenu,
  • linie konturowe pokazujące ogólną topografię terenu (mapa warstwicowa),
  • modele 3D wraz z teksturami.

Wynikiem takich opracowań są pliki, które można dalej analizować w dowolnym oprogramowaniu GIS.   Poniżej przedstawiamy przykładową chmurę punktów przedstawiającą lokalną oczyszczalnię ścieków – na jej podstawie wykonaliśmy inwentaryzację obiektu przed jego przebudową.

Dodatkowe usługi

Analiza danych

Produkty (ortofotomapa, chmura punktów itd.) utworzone ze zdjęć wykonanych podczas nalotów fotogrametrycznych moga posłużyć do precyzyjnych obliczeń takich jak: pomiary odległości, pomiary powierzchni, wysokości lub pomiary objętości np. hałd piasku, żwiru, węgla czy innych materiałów sypkich (na zdjęciu poniżej). Z tego względu ta usługa jest dedykowana między innymi dla firm budowlanych lub kopalni.

  • Pomiary odległości – przy dokładności kilku centymetrów możemy dokonywać precyzyjnych pomiarów odległości.
  • Pomiary wysokości – na podstawie zdjęć z drona jesteśmy w stanie dokonać pomiarów wysokości i różnic w wysokościach na obszarze opracowania.
  • Pomiary powierzchni – pomiary tego rodzaju mogą służyć np. podczas przeliczania powierzchni dachów pokrytych konkretnym rodzajem tworzywa (przykładowo eternitem).
  • Pomiary objętości – pomiary objętości przydają się do porównywania ilości składowanych materiałów sypkich np. w kopalniach czy na placach budowy.

Film i zdjęcia wybranego obszaru

Na życzenie klienta wykonujemy regularne naloty (np. co tydzień) nad obszarem inwestycji np. budowy drogi, by udokumentować postęp prac za pomocą filmów i zdjęć. Tego typu dane wymagane są np. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Przykład takiego filmu nagranego dla jednego z naszych klientów przedstawiamy poniżej. Nalot został wykonany z wysokości 40m.

ul. Kwiatowa 16a
62-700 Turek

© 2022 PLOT-GEO. Wszelkie prawa zastrzeżone